Kandidáti

Brno-město - seznam kandidátů do zastupitelstva

Kandidáti ANO do zastupitelstva města Brna

Naši lidé

Brno-město - seznam našich lidí

Petr Vokřál

primátor města Brna, místopředseda ANO 2011

Pavel Staněk

poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, radní města Brna

Robert Plaga

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Marek Janíček

radní města Brna

Petra Rusňáková

radní města Brna pro marketing a cestovní ruch

Richard Mrázek

náměstek primátora města Brna pro dopravu, investice, městskou informatiku a implementaci evropských fondů

Karin Karasová

starostka městské části Brno-Královo Pole, zastupitelka města Brna, místopředsedkyně OO Brno-město ANO 2011, místopředsedkyně KO Jihomoravského kraje

Lubora Bednaříková

zastupitelka města Brna

Martin Schwab

místostarosta městské části Brno-střed, zastupitel města Brna

René Novotný

starosta městské části Brno-Židenice, zastupitel města Brna

Petr Bořecký

radní městské části Brno-střed, zastupitel města Brna

Pavel Dvořák

předseda OO Brno-město ANO 2011, radní městské části Brno-střed

Program

1.

DESET PRIORIT PRO BRNO

DALI JSME DOHROMADY DESET KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROGRAMU:
• BEZPEČNÉ BRNO
• BRNO PRO SENIORY
• BYDLENÍ V BRNĚ
• DOPRAVA PRO BRNO
• ÚZEMNÍ PLÁN PRO BRNO
• INFRASTRUKTURA BRNA
• ŠKOLSTVÍ A SPORT V BRNĚ
• BRNO A KULTURA
• ZDRAVOTNICTVÍ V BRNĚ
• BRNĚNSKÁ SOCIÁLNÍ POLITIKA

 

 

 

 

BEZPEČNÉ BRNO
• Udržet příznivý vývoj klesající trestné činnosti.
• Dále navyšovat počet městských strážníků.
• Zajistit bezpečnost a pořádek při masových akcích.
• Pokračovat ve stále intenzivnějším čištění nádraží
a problémových míst.
• Tvrdě potírat graffiti.
• Aktivně bojovat s bezdomovectvím.
• Budovat protialkoholní stanice i mimo Brno.
• Preventivně pracovat s dětmi.

BRNO PRO SENIORY
• Podporovat seniorské organizace a spolky.
• Vybudovat Společenské centrum pro seniory.
• Zřídit na magistrátu odbor proseniorské politiky.
• Usilovat o veřejný prostor, který je ke starším lidem
přátelský.
• Nové domy s pečovat. službou a Domovů pro seniory.
• Rozvíjet moderní hospicovou péči na území města.
• Pomáhat s hledáním brigád a zaměstnání speciálním
pracovním portálem.

BYDLENÍ V BRNĚ
• Zachovat velký bytový fond a poskytnout jistotu
stabilního nájemního bydlení.
• Podporovat prodej bytů, které se nevyplatí
městu rekonstruovat.
• Stavět startovací byty pro mladé rodiny.
• Zavést plovoucí nájem u startovacích bytů.
• Zvýšit počet bezbariérových bytů
pro handicapované a seniory.
• Zintenzivnit výstavbu sdíleného a komunitního bydlení.
• Připravit rozvojové lokality umožňující okamžitou
výstavbu v majetku města.

DOPRAVA PRO BRNO
• Zpracovat novou koncepci dopravy v souvislosti
s novou polohou nádraží.
• Dokončit přesun tramvaje z Dornychu na Plotní
a přestavět obě křižovatky.
• Zahájit přípravné práce na stavbu Severojižního
kolejového diametru.
• Rozšířit síť tramvajové dopravy.
• Snížit hlukovou zátěž a zvýšit komfort v MHD.
• Zavést možnost nákupu jednorázových jízdenek
bezkontaktní kartou.
• Dostavět důležité úseky Velkého městského okruhu.
• Zprovoznit parkoviště Park and Ride v Králově Poli,
Líšni, na Veveří a v Bohunicích.
• Zajistit parkovací kapacity před nemocnicemi.
• Aktivně podporovat rozvoj sdílené dopravy
(bikesharing a carsharing).

ÚZEMNÍ PLÁN PRO BRNO
• Dokončit ve spolupráci s Kanceláří architekta
města rozpracovaný územní plán.
• Zahájit práci na skutečně novém – jednodušším
a přehlednějším – územním plánu.
• Zpracovat prostorovou a plošnou vizi rozvoje města.
• Přestavět Mendlovo náměstí a využít potenciál
této lokality.
• Vytvořit koncepci rozvoje areálu BVV
a ještě více jej otevřít veřejnosti.
• Zahájit výstavbu bytových domů do majetku města.
• Vyhlásit architektonickou soutěž na budovu
nového nádraží.

INFRASTRUKTURA BRNA
• Pokračovat v postupné rekonstrukci kanalizačního
systému.
• Postavit dvě nové retenční nádrže.
• Postavit kanalizaci v Bosonohách, části Brno-jih,
Maloměřice-Obřany, Líšeň a Tuřany.

ŠKOLSTVÍ A SPORT V BRNĚ
• Nadále navyšovat investice do školských zařízení.
• Pokračovat ve výstavbě nových učeben
v základních školách.
• Stavět nové mateřské školky a zvyšovat
kapacitu u stávajících.
• Zřizovat parkoviště typu K+R pro bezpečné cesty
dětí do škol.
• Dokončit stavbu kryté Atletické haly Kampus
v Bohunicích.
• Postavit nový velodrom na Hněvkovského ulici.
• Postavit v areálu BVV novou víceúčelovou halu,
která bude domovem mistrovské Komety.
• Investovat do menších sportovišť v jednotlivých
částech města.
• Podporovat mládež a pohybové aktivity na školách.
• Udržet Moto GP v Brně.

BRNO A KULTURA
• Dokončit největší rekonstrukci v historii
Janáčkova divadla.
• Dokončit výstavbu velkého koncertního sálu
pro Filharmonii Brno.
• Maximálně využít potenciál ploch na brněnském výstavišti.
• Podporovat nedávno založený filmový fond.
• Oživit veřejný prostor ve městě sochami a uměleckými díly.
• Otevřít kreativní centrum na Cejlu.

ZDRAVOTNICTVÍ V BRNĚ
• Vytvořit spolu s krajem a ministerstvem strategický
dokument o zajištění zdravotní péče.
• Dokončit jednání s řádem Milosrdných bratří o zajišťování
péče v areálu nemocnice.
• Vytvořit cca 250 lůžek na zdravotně-sociálním pomezí.
• Zrekonstruovat Polikliniku Zahradníkova a přestěhovat
tam ambulance z Bílého domu.
• Zajistit efektivní fungování nemocnic ve spolupráci
s krajem a státem.

BRNĚNSKÁ SOCIÁLNÍ POLITIKA
• Zajistit chybějící dostupnost aktuálních informací
o sociální pomoci a sociálních službách.
• Podpořit výstavbu kvalitního dětského hospice
na území města Brna.
• Zřídit dočasné krizové byty pro občany ohrožené
okamžitou ztrátou bydlení.
• Omezit riziko sociálního vyloučení brněnských seniorů.
• Podpořit terénní služby pro seniory a handicapované.
• Navýšit počet sociálních služeb pro občany s nízkou
mírou soběstačnosti.

Akce

Kontakt

Pavel Dvořák brno.mesto@anobudelip.cz
předseda OO Brno-město
603 281 201