Brno připravuje strategii rozvoje BVV

Město Brno v těchto týdnech směřuje k dokončení transakce, na základě které bude vlastnit 95 procent společnosti Veletrhy Brno. Postavení města v této společnosti se poté zásadně změní – již nebude menšinovým akcionářem, na směřování firmy bude mít zásadní a rozhodující vliv.

„Ve čtvrtek 10. března proběhne valná hromada společnosti, na jejímž programu je hlasování o refinancování podřízené půjčky. Následně se dokončí poslední technické záležitosti transakce. K fyzickému převzetí podílu by mělo dojít k 25. březnu. Začínáme také pracovat na tom, abychom aktualizovali koncept fungování veletrhů. A myslím si, že se začíná rodit řada dobrých nápadů pro Brno, jak ten areál využít, samozřejmě s vědomím toho, že primární je pro nás zachování veletržní činnosti,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

Na základě materiálů, které v prosinci loňského roku projednalo Zastupitelstvo města Brna, proto nyní vzniká skupina, která připraví „Strategii města ve vztahu ke společnosti Veletrhy Brno“. Vznik této skupiny a její složení dnes schválila Rada města Brna.

Přípravu strategie bude mít na starosti řídicí skupina. V ní zasedne primátor města Brna Petr Vokřál, jeden zástupce za každý politický klub Zastupitelstva města Brna, projektový manažer a zástupce představenstva BVV. Tato skupina by se měla scházet jednou za měsíc. 

9. 3. 2016