Sté výročí Československa si Brno připomnělo u sochy T. G. Masaryka

Sté výročí založení Československa. Foto: MMB, M. Schmerková(taz) – Slavnostním setkáním u sochy T. G. Masaryka na Komenského náměstí si Brno připomnělo sté výročí vzniku samostatné Československé republiky. Přibližně hodinové akce se zúčastnili zástupci vedení města Brna, Parlamentu České republiky, konzulátů, vysokých škol, představitelé státních orgánů a institucí a dalších organizací. O hudební doprovod se postaral soubor Moravské žestě. Setkání k tomuto jubilejnímu výročí zakončila nejen česká, ale i slovenská hymna.

"Jsem rád, že letošní takzvaný osmičkový rok vrcholí výročím, které je pozitivní a mezi těmi ostatními zdaleka nejšťastnější. Před sto lety tehdejší Češi a Slováci psali světové dějiny. V hektické době konce první světové války, kdy se rozpadal starý světový řád, prosadili vznik samostatné republiky," řekl primátor města Brna Petr Vokřál.

I město Brno poté vykročilo k důležitým okamžiků. "Na jaře roku 1919 vzniklo Velké Brno připojením 23 předměstských obcí. Byl to dobrý základ k mnoha dalším velkým proměnám například ve funkcionalistickou velmoc nebo velmoc veletržního průmyslu," připomněl primátor.

Zmínil ale také národnostní a sociální problémy, které brzy začaly narůstat. "První republika nebyla dokonalá, lze ji však označit za demokratický právní stát, v němž žila svobodná a pluralitní společnost. Současně byla ale křehkým útvarem závislým na dobré vůli mezinárodního společenství. Nakonec se přes ni převalily devastující vlny totalitních režimů a zanechaly za sebou padesátiletou duchovní i materiální spoušť. Poučeni těmito událostmi bychom proto dnes měli potlačit svůj skepticismus k Evropské unii a uvědomit si, že v mezinárodní politice není možné jen čekat na vývoj událostí. Je třeba být aktivní. Měli bychom navázat na to, co začali Masaryk a jeho spolupracovníci. V našem životě i jednání by měl rezonovat Masarykův důraz na lidskou svobodu pojímanou jako zodpovědnost, na vzdělanost, na drobnou každodenní práci, která člověka vede k řádu, pravidlům, zákonům a k mravnosti a lidskosti," řekl primátor Petr Vokřál.

31. 10. 2018